• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng
 • Bùi Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   02433886486
  • Email:
   thuhang-dp@hanoi.edu.vn
 • Bùi Thị Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02433639518
  • Email:
   thanhhai-dp@hanoi.edu.vn