• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng
 • Nguyễn Xuân Quế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01696516456
  • Email:
   nguyenxuanque@hanoi.edu.vn
 • Nguyễn Quý Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0905465655
  • Email:
   quylieu-dp@hanoi.edu.vn
 • Bùi Văn Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0912340279
  • Email:
   buivanthinh-dp@hanoi.edu.vn